Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM

  • số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://choray.vn/

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :