Phòng Khám Cơ Xương Khớp PCC - Võ Văn Tần

 • 475 - 477 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
 • Từ 10 đến 50 người - - Phòng Khám Chuyên Khoa

Trưởng Nhóm PR & Communications

 • Hồ Chí Minh
 • 25/08/2018 lúc 17:36:44

Chuyên Viên PR & Copywriter

 • Hồ Chí Minh
 • 25/08/2018 lúc 17:36:05

BÁC SỸ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 • Hồ Chí Minh
 • 25/08/2018 lúc 17:34:55

BÁC SỸ NỘI

 • Hồ Chí Minh
 • 25/08/2018 lúc 17:33:40

QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM

 • Hồ Chí Minh
 • 25/08/2018 lúc 17:32:15

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :