Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai.

  • Khối V - Chiềng On - Phường Bình Minh - TP Lào Cai
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Công
  • http://cdclaocai.vn/ | Find us on
Find us on

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :