Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, Điện Biên

 • Địa chỉ: Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
 • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công

Điều dưỡng hạng IV

 • Điện Biên
 • 14/05/2020 lúc 17:11:02

Điều dưỡng hạng III

 • Điện Biên
 • 14/05/2020 lúc 17:09:16

Điều dưỡng Gây mê hồi sức

 • Điện Biên
 • 14/05/2020 lúc 17:02:34

Dược sĩ hạng IV

 • Điện Biên
 • 14/05/2020 lúc 17:00:17

Dược sĩ hạng III

 • Điện Biên
 • 14/05/2020 lúc 16:58:20
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :