Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ

     
Thỏa Thuận Sử Dụng
 
YteViec.com (“YteViec.com” hay “chúng tôi”) là trang Web việc làm trực tuyến về Y Tế. Người tìm việc có thể tìm công việc hay tạo hồ sơ ở đây. Nhà tuyển dụng có thể đăng thông báo tuyển dụng hay tìm kiếm hồ sơ trên trang Website. Chúng tôi trang bị các ứng dụng, công cụ hỗ trợ cần thiết nhằm giúp nhà tuyển dụng tìm được những ứng viên phù hợp nhất cũng như giúp các ứng viên có thể tìm kiếm được công việc phù hợp nhất với khả năng của mình. Tất cả những dịch vụ được cung cấp và quản lý bởi YteViec.com, máy chủ đươc đặt và xử lý tại Việt Nam.
 
1. Cách sử dụng dịch vụ:
Bạn có thể sử dụng YteViec.com nếu bạn đồng ý với Bản thỏa thuận sử dụng và Bản quy định bảo mật. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của Bản thỏa thuận sử dụng do chúng tôi quy định xin đừng truy cập vào trang Website này. Nếu bạn sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên của chúng tôi, xin vui lòng đăng ký theo những quy trình mà chúng tôi thiết lập sẳn. Xin hãy kiểm tra cẩn thận trước khi sử dụng WEBSITE bởi vì dịch vụ của chúng tôi bao gồm dịch vụ có phí và dịch vụ không phí. Ngoài ra, bạn phải chịu toàn bộ chi phí cũng như trách nhiệm khi truy cập và sử dụng trang Website YteViec.com.   
 
2. Dịch vụ và các hành động cấm trong trang Website liên kết bên thứ 3:
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung do những Công ty, cá nhân (người) khác cung cấp cho dù là bạn chọn đường truyền truy cập từ trang Web của chúng tôi
Dịch vụ và thông tin trên trang Website YteViec.com là chủ sở hữu các nội dung trên YteViec.com, bản quyền, tất cả các quyền hợp pháp khác đều thuộc quyền quản lý, sử dụng của YteViec.com. Người sử dụng không có quyền sao chép, upload, công bố, sửa chữa, tạo ra các sản phẩm tái sinh, cắt xén, xuyên tạc, chuyển nhượng, phát tán mà không có sự đồng ý của YteViec.com. Ngoài ra,YteViec.com là chủ sở hữu của tên thương mại “YteViec.com”, logo và tên miền “YteViec.com”, và người sử dụng không được quyền sử dụng khi chưa có sự đồng ý của YteViec.com. Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được làm bởi YteViec.com trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép người sử dụng sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng YteViec.com đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Người sử dụng cũng không được download các file để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các file này. Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó. 
 
YteViec.com không cung cấp các thiết bị cho người sử dụng dùng như máy tính, các thiết bị về thông tin, phần mềm thông tin, tất cả các trang thiết bị về Internet. Chúng tôi mong bạn hiểu rằng có những trường hợp YteViec.com không thể cung cấp những nội dung đề nghị trong trang Web YteViec.com. Hành vi cấm Để bảo vệ trang Web dịch vụ việc làm YteViec.com hoạt động hiệu quả. Những hành động sau đây là nghiệm cấm:
1) Hành động vi phạm pháp luật, góp phần hay khuyến khích các hành vi phạm pháp.
2) Hành động hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác.
3) Hành động xâm phạm hệ thống quản trị mạng hay hệ thống mạng của Web YteViec.com.
4) Hành động xâm phạm danh dự, uy tín, bí mật đời tư, quyền công bố thông tin cá nhân, bản quyền và các quyền hợp pháp khác.
5) Hành động vu khống, đe dọa, quấy rối, gây thiệt hại về tinh thần, vật chất cho người khác.
6) Hành động tải liên tục, đăng ký hàng loạt, những hình ảnh có kích cỡ hoặc các hành vi tương tự.
7) Hành động mạo nhận người khác.
8) Hành động gửi những chuổi mail, phát tán các spam mail.
9) Hành vi thu thập, tập hợp, tích góp những thông tin cá nhân của người sử dụng khác.
10) Và những hành động phi đạo đức, chống lại trật tự xã hội.
11) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 
3. Thông tin của người sử dụng:
Tất cả các quyền đối với thông tin có trong hồ sơ tuyển dụng, thông tin đăng tuyển, các dữ liệu, tập tin, nội dung thông tin mà người  sử dụng cung cấp lên Website YteViec.com là thuộc về người sử dụng. YteViec.com được quyền sử dụng những thông tin này cho việc quản trị trang web ngay khi người sử dụng cung cấp lên và có thể chuyển cho bên thứ 3 sử dụng trong cùng một mục đích bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
 
YteViec.com và các đối tác của chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin do người sử dụng YteViec.com cung cấp. Ngoài ra, YteViec.com và đối tác của chúng tôi sẽ không có trách nhiệm phải xem xét để xóa những thông tin không đúng mức, hay bất hợp pháp. Người sử dụng không được đóng góp những nội dung thuộc hành vi cấm đã được quy định trong Bản thỏa thuận sử dụng và các điều khoản bảo mật của YteViec.com. YteViec.com có toàn quyền xóa, thay đổi, những thông tin chung. Chúng tôi có thể ngăn chặn sự sử dụng dịch vụ, hay xóa đăng ký sử dụng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý gì. Chúng tôi có thể xóa ngay lập tức những thông tin đóng góp mà chúng tôi cho rằng bất lợi cho website YteViec.com . Thêm vào đó, chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ các thông tin đăng ký, quá trình sử dụng, nội dung email của người sử dụng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:
1) Khi YteViec.com bị yêu cầu bởi toà án, cánh sát, các cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác hoặc để thực hiện các yêu cầu pháp lý
2) Khi YteViec.com phải bảo vệ hệ thống hoặc khi có sự cố xảy ra.
3) Khi YteViec.com thấy điều đó là cần thiết để  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các công ty đối tác, những người sử dụng khác, hay của bên thứ ba trên cơ sở phù hợp pháp luật.
4) Các trường hợp hợp pháp khác
 
4. Sự miễm trừ trách nhiệm về dịch vụ của YteViec.com:
Chúng tôi không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến nội dung và thông tin được đăng tải trên YteViec.com, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động. Ngoài ra, chúng tôi cũng không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi,hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính thích ứng, và kết quả do việc sử dụng thông tin, dịch vụ, trong YteViec.com gây ra. Nếu bạn bị thiệt hại do việc sử dụng thông tin, dịch vụ của YteViec.com, đây là sự rủi ro của bạn, bạn sẽ phải tự khắc phục những tổn thất ngoài ý muốn đó. Miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp dịch vụ bị gián đoạn.
Chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm gì trước người sử dụng hay bên thứ ba đối với việc ngừng cung cấp dịch vụ này, cho dù có thể bạn bị thiệt hại vì việc sử dụng dịch vụ bị gián đọan. Khi chúng tôi đưa ra một vài ý kiến tư vấn, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm và không bị ráng buộc với các ý kiến tư vấn đó.
 
5. Quy định bảo mật:
YteViec.com quản lý nghiêm túc các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Bản Quy Định Bảo Mật. Xin hãy đọc cẩn thận bản Quy Định Bảo Mật vì người sử dụng sẽ phải đồng ý với những điều khoản này. 
 
6. Sự thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng:
Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung trong bản thỏa thuận này. Xin hãy xác nhận thường xuyên vì chúng tôi có thể thay đổi nội dung Bản thỏa thuận sử dụng.