Bệnh viện An Sinh

 • 10 Trần Huy Liệu, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Tư
 • http://www.ansinh.com.vn/

Nhân viên - Phòng dịch vụ khách hàng

 • Hồ Chí Minh
 • 17/02/2021 lúc 16:52:19

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng

 • Hồ Chí Minh
 • 17/02/2021 lúc 16:50:36

Nhân viên - Phòng Công nghệ thông tin

 • Hồ Chí Minh
 • 17/02/2021 lúc 16:49:11

Hộ Sinh Hạng IV

 • Hồ Chí Minh
 • 17/02/2021 lúc 16:47:04
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :