Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

  • Số 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://www.bvbnd.vn/
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :