Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

  • Số 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://www.bvbnd.vn/

[HCM] Nhân viên điện lạnh

  • Hồ Chí Minh
  • 14/12/2020 lúc 23:13:03

[HCM] Nhân viên xử lý dụng cụ

  • Hồ Chí Minh
  • 14/12/2020 lúc 23:09:44

[HCM] Thư Ký Y Khoa

  • Hồ Chí Minh
  • 14/12/2020 lúc 23:06:34

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :