Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà, Lào Cai

  • ĐT159, TT. Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Công

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :