BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CAN LỘC, HÀ TĨNH

  • Khối 5 - Thị trấn Nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://bvdkcanloc.vn/

Bác sĩ RHM hạng III

  • Hà Tĩnh
  • 10/05/2020 lúc 09:40:26

Bác sĩ đa khoa hạng III

  • Hà Tĩnh
  • 10/05/2020 lúc 09:39:48

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :