Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

  • Tổ dân phố 5, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công

Bác sĩ YHCT hạng III

  • Hà Tĩnh
  • 10/05/2020 lúc 15:27:41

Bác sĩ đa khoa hạng III

  • Hà Tĩnh
  • 10/05/2020 lúc 15:26:42

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :