Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An

  • Thôn Lam Trà, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://benhvientaynam.vn/

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :