Bệnh viện Đa khoa KVCKQT Cầu Treo (Hà Tĩnh)

  • Khối 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công

Bác sĩ đa khoa hạng III

  • Hà Tĩnh
  • 09/05/2020 lúc 17:14:24

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :