Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC

  • Số 42 – 44 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Tư
  • https://xetnghiemmautainha.vn/ | Find us on
Find us on
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Rất tốt

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Tốt