Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - TP HCM

  • 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://benhviendakhoasaigon.vn/
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :