Bệnh viện Nguyễn Trãi - TP. HCM

 • 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh
 • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Công
 • https://bvnguyentrai.org.vn/ | Find us on
Find us on

[HCM] Hộ Lý

 • Hồ Chí Minh
 • 22/11/2020 lúc 23:47:36

[HCM] Điều dưỡng Đa khoa hạng IV

 • Hồ Chí Minh
 • 22/11/2020 lúc 23:46:30

[HCM] Hộ Lý

 • Hồ Chí Minh
 • 02/11/2020 lúc 23:23:11

[HCM] Điều Dưỡng Hạng IV

 • Hồ Chí Minh
 • 02/11/2020 lúc 23:21:01

[HCM] Nhân viên nhà giặt

 • Hồ Chí Minh
 • 09/07/2020 lúc 09:23:50
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :