Bệnh viện Nguyễn Trãi - TP. HCM

 • 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh
 • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Công
 • https://bvnguyentrai.org.vn/ | Find us on
Find us on

[HCM] Nhân viên nhà giặt

 • Hồ Chí Minh
 • 09/07/2020 lúc 09:23:50

[HCM] Hộ lý/Y công

 • Hồ Chí Minh
 • 09/07/2020 lúc 09:19:10

[HCM] Thư Ký Y Khoa

 • Hồ Chí Minh
 • 09/07/2020 lúc 09:11:59

[HCM] Bác Sĩ Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt

 • Hồ Chí Minh
 • 09/07/2020 lúc 09:08:14

[HCM] Bác Sĩ Chuyên Khoa Khoa Sản

 • Hồ Chí Minh
 • 09/07/2020 lúc 09:07:06
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :