Bệnh viện phổi Hà Tĩnh

  • xóm Bắc Quý - phường Thạch Quý - thành phố Hà Tĩnh
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://bvyhoccotruyenhatinh.vn

Bác sĩ đa khoa hạng III

  • Hà Tĩnh
  • 08/05/2020 lúc 23:20:15

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :