Bệnh Viện Quốc Tế Gia Khang (GIH)

 • 02, Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, khu đô thị thuộc Quận 7, phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Tư
 • | Find us on
Find us on

Nhân Viên IT

 • Hồ Chí Minh
 • 23/12/2019 lúc 11:54:16

Điều Dưỡng Nhi

 • Hồ Chí Minh
 • 23/12/2019 lúc 11:50:53

Nhân Viên Lễ Tân

 • Hồ Chí Minh
 • 23/12/2019 lúc 11:48:29

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

 • Hồ Chí Minh
 • 23/12/2019 lúc 11:44:45

Nhân Viên Kế Hoạch Tổng Hợp

 • Hồ Chí Minh
 • 23/12/2019 lúc 11:41:38
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :