Bệnh viện quốc tế Gia Khang HCM

  • Số 2 Nguyễn Lương Bằng KĐT Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Q.7
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Tư
  • http://gih.com.vn/
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :