Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Lào Cai

  • 001, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bình Minh, TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://sannhilaocai.vn/ | Find us on
Find us on

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :