BỆNH VIỆN TÂM THẦN YÊN BÁI

  • Đường Đá Bia, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Công
  • http://benhvientamthanyenbai.com.vn/ | Find us on
Find us on

Xét nghiệm Y học hạng III

  • Yên Bái
  • 31/08/2021 lúc 00:16:23

Điều dưỡng hạng IV

  • Yên Bái
  • 31/08/2021 lúc 00:12:04

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :