Bệnh Viện Triều An – Loan Trâm

 • 379C ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Tư
 • http://trieuanloantram.com/ | Find us on
Find us on

Bảo vệ nội bộ

 • Vĩnh Long
 • 21/02/2021 lúc 23:06:26

Hộ lý

 • Vĩnh Long
 • 21/02/2021 lúc 23:05:40

Nhân viên kế toán/thu ngân

 • Vĩnh Long
 • 21/02/2021 lúc 23:03:58

Nhân viên bảo trì điện

 • Vĩnh Long
 • 21/02/2021 lúc 23:02:54

Nhân viên kế toán

 • Vĩnh Long
 • 21/02/2021 lúc 23:01:57
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :