Cơ sở cai nghiện ma túy số 2-TP.Hải Phòng

  • Thôn Giang Khẩu - Xã Đại Thắng - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng
  • Từ 10 đến 50 người - - Khác

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :