Công ty cổ phần Dược phẩm Savipharm

  • Lô Z.01-02-03a KCN trong KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM
  • Từ 100 đến 500 người - - Công Ty Dược
  • http://savipharm.vn/

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :