CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

  • Số 117 Trường Chinh, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Tư

Dược sĩ

  • Hà Nam
  • 02/09/2021 lúc 23:37:12

Xét nghiệm

  • Hà Nam
  • 02/09/2021 lúc 23:29:49

Điều dưỡng khoa mắt

  • Hà Nam
  • 02/09/2021 lúc 23:16:26

Bác sĩ CK Mắt

  • Hà Nam
  • 02/09/2021 lúc 22:32:33

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :