Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

 • 20 – 22, Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM
 • Từ 100 đến 500 người - - Phòng Khám Nha Khoa
 • https://nhakhoabaoviet.com.vn | Find us on
Find us on

Nhân Viên Lễ Tân

 • Hồ Chí Minh
 • 23/11/2019 lúc 10:25:14

Chăm Sóc Khách Hàng

 • Hồ Chí Minh
 • 23/11/2019 lúc 10:20:52

Digital Marketing

 • Hồ Chí Minh
 • 23/11/2019 lúc 10:17:54

Nhân Viên Lễ Tân

 • Hồ Chí Minh
 • 23/11/2019 lúc 10:13:03

Telesales

 • Hồ Chí Minh
 • 23/11/2019 lúc 10:08:39
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :