CÔNG TY TNHH NSJ

  • Số 72 đường 64 - TML, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Từ 500 đến 1000 người - - Công Ty Thiết Bị Y Tế
  • http://nsj.com.vn/ | Find us on
Find us on

KỸ THUẬT VIÊN C-ARM

  • Hồ Chí Minh
  • 27/03/2020 lúc 21:56:28

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :