DSCare - Trung Tâm Tiêm Chủng Và Chăm Sóc Sức Khoẻ Ban Đầu

 • 106 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bồ Xuyên, Tp Thái Bình
 • Từ 100 đến 500 người - - Khác
 • https://dscare.vn/# | Find us on
Find us on

Điều dưỡng

 • Sơn La
 • 02/05/2020 lúc 23:01:20

Bác sĩ Tư vấn tiêm chủng

 • Điện Biên
 • 02/05/2020 lúc 22:59:43

Bác sĩ Tư vấn tiêm chủng

 • Thái Nguyên
 • 02/05/2020 lúc 22:59:10

Bác sĩ Tư vấn tiêm chủng

 • Hải Phòng
 • 02/05/2020 lúc 22:58:24

Bác sĩ Tư vấn tiêm chủng

 • Sơn La
 • 02/05/2020 lúc 22:57:45

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :