Nguyen Long Medical

  • 17 hẻm 172/24/147 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Từ 10 đến 50 người - - Công Ty Thiết Bị Y Tế

Nhân viên kỹ thuật

  • Hà Nội
  • 22/09/2019 lúc 10:56:37

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :