Nhà thuốc YHCT Mậu Phước Đường

  • 20 đường số 3 - Khu phố 6, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
  • Từ 10 đến 50 người - - Nhà Thuốc

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :