Phòng khám đa khoa VIỆT TÂM

  • Quốc Lộ 51 – Ấp Phước Thạnh Xã Mỹ Xuân Huyện Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu
  • Từ 50 đến 100 người - - Phòng Khám Đa Khoa

KTV XQuang

  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • 18/05/2020 lúc 22:53:10

KTV xét nghiệm

  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • 18/05/2020 lúc 22:52:18

Điều dưỡng

  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • 18/05/2020 lúc 22:49:13

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :