PKĐK MEDLATEC THANH XUÂN

  • Số 03 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Từ 10 đến 50 người - - Phòng Khám Đa Khoa
  • https://medlatec.vn/ | Find us on
Find us on

KTV Chẩn đoán hình ảnh

  • Hà Nội
  • 06/05/2020 lúc 23:05:39

Điều dưỡng

  • Hà Nội
  • 06/05/2020 lúc 23:01:18

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :