Trung tâm y tế An Lão - Bình Định

  • Tỉnh Lộ 629, TT. An Lão, An Lão, Bình Định
  • Từ 10 đến 50 người - - Bệnh Viện Công

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :