Trung tâm y tế huyện An Nhơn

  • 01 Tôn Thất Tùng, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Từ 10 đến 50 người - - Bệnh Viện Công
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :