Trung tâm Y tế huyện Bác Ái Ninh Thuận

  • Thôn Tà Lú, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Công

[Ninh Thuận] Y sỹ đa khoa

  • Ninh Thuận
  • Thứ tư lúc 22:20

[Ninh Thuận] Bác sỹ đa khoa

  • Ninh Thuận
  • Thứ ba lúc 23:54

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :