Trung tâm y tế huyện Mường Chà, Điện Biên

  • Địa chỉ: Tổ 1 - TT - Mường Chà - huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công

Điều dưỡng hạng IV

  • Điện Biên
  • 14/05/2020 lúc 17:14:29

Điều dưỡng hạng III

  • Điện Biên
  • 14/05/2020 lúc 17:12:15

Dược sĩ hạng III

  • Điện Biên
  • 14/05/2020 lúc 16:59:27

Bác sĩ đa khoa hạng III

  • Điện Biên
  • 14/05/2020 lúc 16:55:42

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :