Trung tâm y tế huyện Mường Nhé, Điện Biên

  • Địa chỉ: Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công

Điều dưỡng hạng IV

  • Điện Biên
  • 14/05/2020 lúc 17:14:46

Điều dưỡng hạng III

  • Điện Biên
  • 14/05/2020 lúc 17:12:37

Dược sĩ hạng IV

  • Điện Biên
  • 14/05/2020 lúc 17:01:16

Bác sĩ đa khoa hạng III

  • Điện Biên
  • 14/05/2020 lúc 16:56:03

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :