Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

  • Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :