Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn

  • Khối Tân Đức, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An
  • Từ 100 đến 500 người - - Khác

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :