Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, Lai Châu

  • Địa chỉ: Tổ dân phố Pa So,Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://soyte.laichau.gov.vn/ttytphongtho | Find us on
Find us on

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :