Trung tâm Y tế huyện Tam Đường, Lai Châu

  • Địa chỉ: Bản Cò Lá - Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :