Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, Lai Châu

  • Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :