Trung Tâm Y Tế Huyện Vân Canh - Bình Định

  • Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
  • Từ 10 đến 50 người - - Bệnh Viện Công

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :