Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Thành - Bình Định

  • Định An, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định
  • Từ 10 đến 50 người - - Bệnh Viện Công
  • http://trungtamytevinhthanh.vn/

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :