Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

  • 105 Nguyễn Nhàn, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://trungtamytecamle.danang.gov.vn/ | Find us on
Find us on

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :