Trung tâm Y tế Thạnh Hoá, Long An

  • Khu phố 3, Thị Trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :