TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

  • Số 01 Đường Lê Lai , P Hoàng Văn Thụ, , Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công

Bác sĩ YHCT hạng III

  • Lạng Sơn
  • 14/04/2020 lúc 00:36:59

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :