Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

  • 364 Ngô Gia Tự - phường Tấn Tài-TP.PR-TC
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Công

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :