TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY, ĐIỆN BIÊN

  • Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công

Điều dưỡng hạng IV

  • Điện Biên
  • 14/05/2020 lúc 17:15:27

Kỹ thuật Y CĐHA hạng III

  • Điện Biên
  • 14/05/2020 lúc 17:07:53

Bác sĩ đa khoa hạng III

  • Điện Biên
  • 14/05/2020 lúc 16:56:52

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :