Trung tâm Y tế Vĩnh Hưng, Long An

  • Địa chỉ: Đường 831, ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, Long An
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://ttytvinhhung.gov.vn

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :