Phòng khám đa khoa Phúc An Thái Bình

  • thôn Trưng Trắc A, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, Thái Bình
  • Từ 50 đến 100 người - - Phòng Khám Đa Khoa
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :